Lucrare 001

 Lucrare efectuata: Extinderea instalatiei existente de exhaustare cu o statie de filtrare ALWO SFM 300 cu   curatare mecanica